Alle specialisaties (ook de niet VVW-Duiken specialisaties) zijn verzekerd door de verzekeringsmaatschappij van VVW-Duiken vzw!
Hiermee wordt het duiken bedoeld, niet de opleiding voor het verkrijgen van de specialty!
Men dient er voor te zorgen dat men duikt binnen de bevoegdheden van het specialty-brevet dat de duiker heeft (al dan niet een VVW-Duiken brevet).

Om zich in regel te stellen met de verzekering van de niet VVW-Duiken specialisaties, dient men zich te registreren.
Bvb. een Rebreather Specialty of bvb. een Nitrox-brevet dat niet werd ingeschaald bij VVW-Duiken.

Via dit web formulier kan je de niet VVW – Duiken specialisatie registreren, zodat je verzekerd bent:
http://tinyurl.com/reg-niet-vvw-duiken-specialty

Specialisatie – opleidingen van VVW-Duiken zijn uiteraard wel verzekerd en moeten niet extra geregistreerd worden.