Wens je aan te sluiten bij een 'VVW-Duiken'-duikclub, dan is een vereiste dat je medisch geschikt bent om te duiken:
    • Klik hier om het medisch getuigschrift te downloaden (versie d.d. 05/04/2023) - Word-formaat. 
    • Klik hier om het medisch getuigschrift te downloaden (versie d.d. 05/04/2023) - PDF-formaat. 

(Even aanklikken en je krijgt een Word-document dat je eventueel kan bewaren met de opdracht "Opslaan als". Ofwel kies je voor "Openen" en kun je via de browser in de menu "Bestand" kiezen voor "Opslaan als...").

De medische onderzoeken voor duikers dienen te gebeuren tussen 15 november en 15 januari, ongeacht de datum van het vorige onderzoek. Een nieuw lid waarvan het medisch getuigschrift dateert van bvb. 15 juni, moet opnieuw naar de dokter tussen 15 november en 15 januari.

Uitzondering: nieuwe leden die een opleiding aanvangen in september anno 1, en tussen september en 15 november anno 1 een medisch attest indienen, geldt dit attest uitzonderlijk tot 15 januari anno 3.

De ervaring leert dat sportduiken - zowel door mannen als door vrouwen - op verantwoorde wijze kan gebeuren door personen van jeugdige leeftijd tot hogere leeftijd.

Een jaarlijkse sportkeuring, waarbij onder meer bijzondere aandacht wordt besteed aan het ademhalingssysteem, het hart en de bloedsomloop, neus-, keel- en oorregio en een korte neurologische check-up, is meestal voldoende.

  • De buizen van Eustachius (verbinding met de schedelholte) moeten goed doorgankelijk zijn om de druk naar behoren te kunnen compenseren.
  • Het gebit moet in goede staat zijn omdat er zich geen luchtbellen tussen eventuele tandgaatjes zouden kunnen opstapelen.
  • Het dragen van een bril kan geen probleem zijn, daarvoor bestaan er speciale duikbrillen.
  • Iemand die een blijvende trommelvliesperforatie heeft mag niet duiken, dit in verband met het risico voor oorontsteking.

De duiker moet jaarlijks een medische keuring ondergaan. Om deze keuring eenvormig en degelijk te laten verlopen werd er van uit de Federatie een "persoonlijke medische steekkaart" (*) opgesteld. De eerste maal dat u naar uw dokter gaat voor een medische controle wordt u gevraagd deze persoonlijke medische steekkaart mee te nemen. Het is een goede leidraad voor de arts.

U dient zelf wel vooraf deze fiche getrouw aan te vullen.

(*) Het  Duikonderzoek

Het Persoonlijk Medisch Geschiktheidsdossier. Download, druk af en vul vooraf je persoonlijke gegevens in. Neem dit dossier mee naar je arts. Zo weet je arts wat belangrijk is voor een duikonderzoek.