Artikel index

Waarborgen en bijzondere voorwaarden conform de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Regering dd. 31.05.2002 en 27.02.2009 en 2017 en conform de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers d.d. 03.07.2005, haar wijzigingen en het K.B. van 19.12.2016:

  • Polisnr. 330-1327088-14007 (HDI Global SE) COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND download
  • ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTFEDERATIES download
  • BIJLAGE AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTFEDERATIES download
  • Samenvatting van de polisvoorwaarden download