Missie en visie statements

De medische commissie van VVW-Duiken wil op een wetenschappelijk verantwoorde manier en volgens een intern overlegmodel adviezen formuleren aangaande de medische aspecten van watersport in het algemeen en duiksport in het bijzonder. De commissie wil ook toegankelijk zijn voor de instructeurs en leden van het VVW die vragen omtrent de medische aspecten van hun sport hebben.

De visie van de medische commissie van VVW-Duiken is dat elk lid op een veilige en verantwoorde manier moet kunnen watersporten. De commissie zal garant staan voor kwalitatieve en onderbouwde adviezen. De commissie zal zich kenmerken door openheid, professionaliteit en integriteit.

 

 
 
 
 
 

Inlogformulier