Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

Opleidingen

Beschrijving van de opleidingen

Begrippen als maatwerk, individuele aanpak zijn essentieel in VVW-Duiken’s vernieuwde opleiding. Het aantal theorie- en praktijksessies kan daarom door de verantwoordelijke instructeurs(s) in functie van de cursist aangepast worden.

De hieronder vermelde gegevens zijn daarom bij benadering en indicatief.

Brevetstructuur VVW-Duiken

Om conform te kunnen werken met de boeken en de opleidingsstructuur van de NOB en de Europese richtlijnen (nu reeds ISO-normen), is de VVW-Duiken brevetstructuur hieraan aangepast.


Jeugdduiken

ScubaDoe is het jeugdprogramma met als doel jongere kinderen op een plezierige en structurele wijze kennis te laten maken met snorkelen en persluchtduiken, net zoals volwassen duikers.

Het programma werd met succes geïntroduceerd in de NOB – verenigingen en kunt nu een enorme opmars in verscheidene NOB - clubs. VVW-Duiken heeft er voor gekozen dit programma over te nemen en ter beschikking te stellen van alle duikscholen die opleiding willen geven aan jeugdleden.

Ook jeugdleden vinden het prettig om hun duikherinneringen te kunnen vastleggen. Daarom is vanuit de praktijk van een jeugdduikvereniging een duikboek, speciaal voor de ScubaDoe-er, ontwikkeld.

Dit duikboek wordt gratis via het lespakket “jeugdduiken” ter beschikking gesteld of kan aangekocht worden via het VVW-Duiken secretariaat.


Snorkelbrevet

De snorkelopleiding bestaat uit drie niveaus: Snorkeldiploma A, B en C. De kinderen leren op een leuke en speelse manier snorkelen. De opleiding vindt volledig plaats in het zwembad of, indien gewenst, gedeeltelijk in het buitenwater.

Voor de snorkelopleiding zijn er zowel praktische theorielessen als praktijklessen. De praktische theorielessen kan je in vijf minuten aan de waterkant behandelen. Het gaat daarbij om simpele onderwerpen als duikmasker, snorkel en vinnen. Je kan er ook voor kiezen om deze lessen uitgebreider te behandelen in een theorielokaal. Voor de praktijklessen zijn er lesplannen over het gebruik van de uitrusting, het maken van hoekduiken en een aantal spelvormen per niveau.

De snorkelopleidingen mogen mee gegeven worden door VVW 3*-duikers en/of instructeurs nadat zij de applicatie jeugdduiken gevolgd hebben. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de specialty instructeur jeugdduiken. Deze neemt het lesplan met de 3*-duiker door en is op de hoogte van de snorkelactiviteiten in zijn vereniging of duikschool. 1*- en 2*-duikers kunnen de 3*-duiker of instructeur assisteren (met uitzondering van de buitenwaterlessen). Zij kunnen geen taken en/of bevoegdheden van de 3*-duiker of instructeur overnemen.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot een leeftijd van 12 jaar.
- De medische verklaring werd ingevuld en getekend door een ouder of voogd.
- Indien nodig wordt een medisch onderzoek voorgelegd.
- Een zwemdiploma kunnen voorleggen.

Bevoegdheden

- De vaardigheden worden geoefend in een zwembad, gebruikmakend van een snorkeluitrusting.

Deze uitrusting bestaat uit:

- Een goed duikmasker.
- Een adempijp, snorkel of tuba.
- Zwembad vinnen.
- Loodgordel (1 à 2 kg).
- Er wordt nog niet met perslucht materieel geoefend.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Geen homologatie mogelijk.
- De specialty instructeur jeugdduiken beschikt over standaard brevetkaartjes die zelf geprint kunnen worden. Deze brevetkaartjes zijn terug te vinden in het lespakket jeugdduiken.
- Het brevet wordt in het ScubaDoe – duikboek afgetekend door de specialty instructeur jeugdduiken.

Opleidingswater

De opleiding vindt uitsluitend in het zwembad of afgeschermd water plaats.


Adembrevet (Niveau 1)

In dit eerste niveau leren de kinderen de basisbeginselen van het duiken. In de theorielessen leren ze o.a. over duikmasker, snorkel, vinnen, ademautomaat, trimvest, cilinder, meters & computers, buddycheck en uittrimmen. Met deze kennis gaan ze in het zwembad aan de slag met allerlei leuke oefeningen en opdrachten. In het zwembad leren ze bijvoorbeeld om zelfstandig een uitrusting op te bouwen, om- en af te doen en te demonteren. Ook het klaren van het duikmasker onder water staat op het programma.

Dit deel van de opleiding is voornamelijk geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Kinderen ouder dan 10 jaar kunnen deze lessen ook volgen.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot een leeftijd van 10 jaar
- Na het behalen van het snorkelbrevet
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum diepte is -3m.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Geen homologatie mogelijk.
- De specialty instructeur jeugdduiken beschikt over standaard brevetkaartjes die zelf geprint kunnen worden. Deze brevetkaartjes zijn terug te vinden in het lespakket jeugdduiken.
- Het brevet wordt in het ScubaDoe – duikboek afgetekend door de specialty instructeur jeugdduiken.

Opleidingswater

De opleiding vindt uitsluitend in het zwembad of afgeschermd water plaats.


Bellenbrevet (Niveau 2)

Na het eerste niveau kunnen de kinderen starten met de opleiding Bellenbrevet. In deze opleiding leren ze o.a. van alles over duikpakken, verschillende manieren om te water te gaan en communiceren met gebaren. In het zwembad leren ze om met een buddy te duiken, brengen ze het communiceren onder water in de praktijk en doen ze de uitrusting onder water een keer uit en aan. Ook in deze opleiding is een tweetal spellessen verwerkt. Dit deel is geschreven voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 10 jaar tot een leeftijd van 12 jaar
- Na het behalen van het adembrevet
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum duikdiepte is -6m.
- Minimum watertemperatuur is + 16 °C.
- Max. duiktijd is 45 minuten.
- Het bellenbrevet is een voorwaarde om de jeugd-specialty “Buitenwater” te starten.
- Openwaterduiken mogen enkel doorgaan in “beschermd water met beperkte diepte” na het behalen van het brevet “Buitenwater”.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door VVW-Duiken na het betalen van de homologatiekost.

Opleidingswater

Nieuwe vaardigheden worden uitsluitend in het zwembad / afgeschermd water aangeleerd. Als de jeugdduiker het brevet “buitenwater” behaalde en volgens de verantwoordelijke instructeur voldoende competentie is aangetoond, mogen openwaterduiken in “beschermd water met beperkte diepte” plaatsvinden.


Trimbrevet (Niveau 3)

Het derde niveau is voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar.

De theorie bestaat uit:

- Onderwerpen en plannen van een duik
- Het gebruik van een alternatieve luchtvoorziening
- Wat te doen als je buddy hulp nodig heeft.

In het zwembad worden de meeste oefeningen uit de eerste twee niveaus herhaald en wordt een aantal nieuwe oefeningen aangeleerd.

In tegenstelling tot de eerste twee niveaus moeten de kinderen voor het Trimbrevet wél alle oefeningen beheersen. De bestaande lesplannen van VVW-Duiken moeten minimaal gevolgd worden. Deze kunnen teruggevonden worden in het lespakket jeugdduiken of de VVW-Duiken Sigma instructeur standaard.

Als de niveaus 1 tot en met 3 doorlopen zijn, krijgen de kinderen namelijk vrijstelling voor alle zwembadlessen van de 1*-duikopleiding. Zodra ze 14 jaar zijn, kunnen ze direct van start met de 1*-duikopleiding. Ze hoeven echter alleen de theorie- en buitenwaterlessen te volgen. Alle zwembadoefeningen uit de 1*-duikopleiding zitten in de jeugdopleiding verwerkt. VVW-Duiken verwacht op deze wijze de doorstroom van jeugdleden naar de ‘senioren’-opleidingen eenvoudig en aantrekkelijk te maken.

Toelatingsvoorwaarden

- Toegankelijk vanaf een leeftijd van 12 jaar tot een leeftijd van 14 jaar.
- Na het behalen van het bellenbrevet.
- Een medisch onderzoek wordt voorgelegd

Bevoegdheden

- Duiken maken met perslucht onder begeleiding van minstens een D3* met applicatie jeugdduiken in een zwembad.
- Maximum duikdiepte is -6m.
- Minimum watertemperatuur is + 16 °C.
- Maximum duiktijd is 45 minuten.
- Duiken met een jeugdbegeleider.
- Vanaf het moment dat de jeugdduiker in het bezit is van een trimbrevet en 14 jaar is, kan hij/zij doorvloeien naar de recreatieve opleiding Duiker 1-ster. De jeugdduiker hoeft dan het zwembad gedeelte van de duikopleiding D1 niet meer te volgen.
Het trimbrevet is een voorwaarde om de jeugd-specialty “Buitenwater” te starten.
- Openwaterduiken mogen in “beschermd water” en “zeewater met beperkte stroming” doorgaan na het behalen van het brevet “Buitenwater”.

Toetsing

Toetsing gebeurd doormiddel van permanente evaluatie. Een vordering moet niet schriftelijk bijgehouden worden. Met het aftekenen van het brevet, in het ScubaDoe duikboek, verklaart de specialty instructeur jeugdduiken dat het betreffende programma met succes werd doorlopen.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door VVW-Duiken na het betalen van de homologatiekost.

Opleidingswater

Nieuwe vaardigheden worden uitsluitend in het zwembad / afgeschermd water aangeleerd. Als de jeugdduiker voldoende competentie heeft aangetoond mogen openwaterduiken in “beschermd water ” en zeewater met beperkte stroming doorgaan en plaatsvinden.


Scubadoe brevet (Niveau 4)

Als alle drie de niveaus gedaan zijn, kunnen de kinderen verder voor het ScubaDoe-brevet. Dit niveau is te behalen als de kinderen vijf verschillende jeugdspecialisaties gevolgd hebben. Daarvan zijn er twee verplicht: ‘Redden’ en ‘Oriëntatie’. Dit niveau is niet vereist voor de vrijstelling van de zwembadlessen van de 1*-duikopleiding!

Toelatingsvoorwaarden

- Adembrevet, Bellenbrevet en Trimbrevet behaald hebben.
- Vijf jeugdspecialisaties gevolgd hebben waarvan “Redden” en “Oriëntatie”.
- Geldige medische fiche (niet ouder dan een jaar).

Bevoegdheden

- Geen extra bevoegdheden. Het brevet is een erkenning van de aangetoonde vaardigheden.

Toetsing

- Geen extra toetsing voorzien. Het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bewijzen de vaardigheden van de jeugdduiker.

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.
- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door VVW-Duiken na het betalen van de homologatiekost.


Specialisaties

Na ieder niveau is er een aantal jeugdspecialisaties te volgen. Deze specialisaties gaan dieper in op een bepaald onderwerp en prikkelen de interesse van de kinderen.

Alle specialties worden eerst uitsluitend in het zwembadaangeleerd met aangepast materiaal.Zes specialisatieskunnen nadien in buitenwater verder ingeoefend worden op voorwaarde dat de specialty “Buitenwater” reeds behaald werd!

Voor de volgende specialisaties zijn lesplannen beschikbaar:

 • Archeologie
 • Diep duiken
 • Introductieduik
 • Oriëntatie
 • Bootduiken
 • Fotografie
 • Nachtduiken
 • Redden
 • Getijdenwater
 • Spel
 • Computer
 • IJsduiken
 • Buitenwater

Juniorduiker

De 1* Junior duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Junior Open Water Diver. Dit is een internationaal erkend brevet, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de VVW Duiken 1* Junior duiker tijdens zijn/haar opleiding heeft geleerd. De eerste stappen in een nieuwe hobby / sport. De ongeëvenaarde pracht van de onderwaterwereld staat op het punt ontdekt te worden. De VVW-Duiken opleiding zorgt ervoor dat de Duiker 1-ster deze ontdekking op een veilige manier, met respect voor het onderwaterleven en met voldoende vaardigheden zal ervaren. Dit binnen de beperkingen van het brevet Juniorduiker, onder de begeleiding van een ervaren duiker.

De 1* Junior duiker wordt opgeleid om zelfstandig met minimaal een 3* duiker te kunnen duiken tot een diepte van 10 meter onder gelijke of lichtere omstandigheden dan waarin hij/zij is opgeleid, mits hij/zij te allen tijde binnen de nultijden blijft, met een maximum van 1 duik per dag of 6 duiken per week. De minimale watertemperatuur op de maximale duikdiepte tijdens de duik bedraagt 14 graden Celsius.

Ingangsniveau

 • Lid zijn van een VVW Duiken duikschool / duikclub
 • Een geldig midisch getuigschrift hebben
 • Minimaal 12 jaar zijn, maximaal 14 jaar zijn 

Bevoegdheden

 • Duiken maken onder begeleiding van minstens een duiker 3*
 • De maximale duikdiepte bedraagt maximaal -10 meter
 • De watertemperatuur op maximale diepte bedraagt minimaal 14° Celsius
 • Een juniorduiker is bevoegd om 1 duik per dag te maken of 6 duiken per week.
 • Een juniorduiker is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops zijn niet toegelaten.
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…) 

Inhoud van de opleiding

De inhoud van de opleiding is gelijk aan de opleiding D1.

De opleiding omvat twee delen:

A : 6 theoriedelen en minimaal 6 zwembad- en 6 openwatersessies.(zie onderstaand overzicht)

B : De specialties BLS en O² toediening

Homologatie

- Homologatie gebeurd doormiddel van registratie in de VVW-Duiken link.

- Een brevetkaartje zal afgeleverd worden door VVW-Duiken na het betalen van de homologatiekost.

Vervolgopleidingen

De Junior duiker kan zich, na het bereiken van het 14e levensjaar, verder in de duiksport verdiepen door het volgen van een inschaling naar het 1* duikbrevet en het volgen van specialisaties.

Inschaling Duiker 1* brevet

Vanaf het 14e levensjaar kan de juniorduiker zich inschalen naar het brevet Duiker 1* van VVW Duiken. Dit gebeurt door de kwalificatieduik uit te voeren op 15m. Extra theorie of praktijk moet niet afgelegd worden daar dit overeenkomt met de opleiding Duiker 1*.


Recreatieve duikbrevetten

Duiker 1-ster NBN EN 14153-2 Level 2 – autonomous diver,  ISO 24801-2 / CMAS Niveau 1

Toelichting

Net als andere Europese federaties heeft VVW-Duiken ervoor gekozen om het eerste initiatiebrevet beschreven in de richtlijn EN 14153-1 / ISO 24801-1 niet om te zetten in een behaalbaar duikbrevet.
Bij VVW-Duiken is er ook een beperking in de “Autonomie” van de Duiker 1-ster.
Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker en dit binnen bepaalde dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster.)

Het brevet Duiker 1-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- NBN-EN-14153-2:2003 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.
- ISO 24801-2 : 2007 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.
- CMAS 1* Diver
- CEDIP 1* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Openwater Diver

Doelstellingen

De Duiker 1-ster start met een nieuwe hobby – recreatief duiken.
De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt.
Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

Ingangsniveau 

 • Lid zijn van een VVW-Duiken duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Minimaal 14 jaar zijn op de dag van de homologatie.  

Opleiding

De opleiding bestaat uit:

 • Hoofdstukken Theorie (7)
 • Praktijksessies in zwembad (min 6)
 • Praktijksessies buitenwater (min 7)

Nota: De cursist dient een aantal “vaardigheden” onder de knie te hebben.
Het aantal zwembad- en openwatersessies is gebaseerd op een kandidaat die tijdens deze sessie de aangeleerde vaardigheid beheerst.
Indien dit niet het geval is, kan de Instructeur zoveel sessies inlassen als nodig.

Evaluatie

Theorie

De cursist koopt voor aanvang van de cursus het cursusboek.
Er zal door de instructeur voor aanvang van ieder hoofdstuk gevraagd worden het hoofdstuk dat gegeven zal worden al te lezen en de vragen in het boek op te lossen en de eventuele stof die niet duidelijk is te noteren, zodat deze vragen gericht kunnen besproken worden tijdens de theoriesessie.

Er wordt gebruik gemaakt tijdens de lessen van actieve leervormen waardoor de cursist dmv zelfsturing en het zelf doen de stof onder de knie krijgt.
Na iedere sessie is er een standaard theorietoets voorzien.

De resultaten worden besproken met de cursist.

De resultaten van de toets worden genoteerd op de vorderingstaat van de cursist en getekend door cursist en instructeur.

Zwembad

Er zijn een aantal “basisvaardigheden” die in zwembad lesplannen zijn opgelijst en die de cursist onder de knie dient te krijgen.
Voor iedere cursist is er een “zwembad-vorderingstaat” waarop de evaluatie van de basisvaardigheden na iedere les aangetekend worden.

Er is geen “zwembadexamen” waarop alle vaardigheden tijdens 1 les aangetoond dienen te worden.

Als alle vaardigheden voldoende aangetoond zijn door de cursist kan het deel “zwembad” afgetekend worden door de instructeur.

Openwater

Een identieke werkwijze in het openwater.
Er dienen een aantal vaardigheden aangetoond in het openwater door de cursist.
Deze vaardigheden staan beschreven in een openwater –lesplan voor iedere openwaterduik. De behaalde vaardigheden worden op de vorderingstaat aangeduid.

De laatste duik (minstens de 7de duik) ter afsluiting van het brevet is een “kwalificatieduik”.

Alle andere duiken hebben een max. diepte van -12m.

De laatste duik wordt de dieptekwalificatie van -15m afgenomen.

Nota´s

Een dieptekwalificatie bij VVW-Duiken bestaat uit de volgende onderdelen:


Veiligheidsoefeningen:

 • De cursist toont op de kwalificatiediepte dat hij/zij zich gerust voelt (geen uiterlijke kenmerken van overdreven stress.)
 • De cursist kan het masker laten vollopen en na een paar keer ademen met volgelopen masker, het masker terug leeg maken.
 • De cursist beantwoord en handelt op de juiste manier op de door de instructeur getoonde duiktekens.

Kwalificatieoefeningen:

 • De cursist kan het mondstuk op 2 manieren terugvinden en klaren.
 • De cursist kan statisch buddy-breathen / ademautomaat wisselen.
 • De cursist kan op alternatieve ademautomaat (ALV) gecontroleerd een stijging binnen de stijgsnelheid aanvangen.


De opleiding is niet opvat in 3 grote blokken. (Theorie, zwembad, openwater) maar het is een synergie van de 3 items.
Wat geleerd is in de theorieles wordt daarna in het zwembad praktisch geoefend en daarna gebruikt in openwater. De ideale opvolging van theorie, zwembad en openwater is in een opleidingsschema vervat.

Diepte beperkingen

 • Tijdens opleiding, tot max. -12m (EC…).
 • Een “kwalificatieduik” op max. -15m. ter afsluiting van de openwateropleiding.
 • Een gebrevetteerde Duiker 1-ster kan in samenspraak met de instructeur een dieptekwalificatie behalen van maximaal -20m.

Homologatievoorwaarden

Een volledig afgewerkt vorderingsboekje waarvan alle onderdelen afgetekend zijn door een VVW-Duiken Instructeur met geldige licentie.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • De duikdiepte is beperkt tot de dieptekwalificatie van de Duiker 1-ster. Max. diepte = -20m
 • Een Duiker 1-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 1-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De Duiker 1-ster kan de volgende speciale opleidingen volgen:

 • Basis Nitrox.
 • Hulpverlening: de module BLS, wondzorg en zuurstoftoediening.
 • Droogpakduiken.

Duiker 2-ster

Toelichting

Voor dit brevet is er geen Europees of internationaal equivalent.
Tijdens deze opleiding leert de duiker zich bekwamen het leiden van een duik, duiken in stromings/getijdewater enz.
Het brevet Duiker 2-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 2* Diver
- CEDIP 2* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Advanced Openwater Diver

Doelstellingen

Een Duiker 2-ster gaat de basisvaardigheden nog verfijnen.
Hij / zij gaat nu ook meer instaan voor de begeleiding en veiligheid van zijn / haar buddy.
De Duiker 2-ster gaat zich verder verdiepen in het leiden van een duik en de onderwaterorientatie.

Ingangsniveau

 • Lid zijn van een VVW-Duiken duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 1-ster behaald hebben. 

Opleiding

De opleiding omvat

A : 5 theoriedelen en minimaal 5 zwembad- en 12 openwatersessies . (zie onderstaand overzicht)

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en op het evaluatieblaadje in het Duiker 2-ster Vorderingsboekje.

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 2-ster Theorie

 1. Nachtduiken waarom doe je dat?
 2. Getijdenwater.
 3. Als je buddy hulp nodig heeft…
 4. Diep(er) duiken.
 5. Het leven onder water.

Duiker 2-ster Zwembad

 1. Herhaling basisvaardigheden.
 2. Herhaling basisvaardigheden.
 3. Herhaling basisvaardigheden.
 4. Duiker in paniek, sleepgrepen.
 5. Reddingsopstijging, duiker aan de kant.

Duiker 2-ster Buitenwater

 1. Nachtduik 1
 2. Nachtduik 2
 3. Getijdenduik 1
 4. Getijdenduik 2
 5. Redden 1
 6. Redden 2
 7. Diepe(re) duik 1
 8. Diepe(re) duik 2
 9. Bio duik 1
 10. Bio duik 2
 11. Navigatie / Oriëntatie duik 1
 12. Navigatie / Oriëntatie duik 2

De inhoud van de verschillende onderdelen en hun volgorde zijn terug te vinden in de VVW-Duiken SIGMA Instructeur Standaard.

B: het deel Duiker 2-ster EHBO dient afgetekend te worden door een Specialty-Instructeur HVD.
Er is in het duikboek een apart evaluatieblaadje voor de onderdelen Hulpverlening.

Homologatievoorwaarden

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 2-ster lid is van VVW-Duiken vzw.
 2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt.
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of:

 1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld.
 3. het document Duiker 2-ster – Evaluatieformulier in het duikboek en het Duiker 2-ster Vorderingsboekje volledig is ingevuld.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 2-ster mag duiken met elke gebrevetteerde VVW-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • Maximum duikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan.
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • Een Duiker 2-ster mag duiken onder begeleiding van een duikleider (minstens een Duiker 3-ster) of hoger gebrevetteerde tot een maximum diepte van -30m indien de Duiker 2-ster hiervoor de dieptekwalificatie heeft.
 • De maximale dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster is -30m.
 • Een Duiker 2-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 2-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De opleidingen die de Duiker 1-ster kan volgen + Redden


Duiker 3-ster NBN EN 14153-3 Level 3 – Dive leader, ISO 24801-3 / CMAS Niveau 3

Toelichting

De Duiker 3-ster wordt in het Engels aangeduid als Dive Master of Dive Leader.
Dit is een internationaal bekende term, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de VVW- Duiker 3-ster in zijn opleiding heeft geleerd.

Het brevet Duiker 3-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 3* Diver
- CEDIP 3* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Dive Master

De kroon op de opleiding van de Recreatieve duiker.
De Duiker 3-ster is een onbewust vaardige duiker.
De Duiker 3-ster is niet alleen vaardig in het oplossen van de eventuele problemen die zich kunnen voordoen voor, tijdens en na het duiken, maar heeft in zijn opleiding geleerd beginnende duikers te begeleiden tijdens hun eerste duiken.
De Duiker 3-ster is die ervaren duiker waar minder ervaren duikers de wijze raad kunnen halen.
Voor de Duiker 3-ster zijn alle wegen naar het uitbouwen van zijn/haar hobby open.
De Duiker 3-ster kan opteren zich te specialiseren in het begeleiden van beginnende duikers door Instructeur te worden, zich richten tot alle takken van het technische duiken en/of alle andere speciale opleidingen voor duikers die er op de markt zijn.
De VVW-Duiken opleiding Duiker 3-ster geeft de duiker voldoende kennis en vaardigheden om zich kandidaat te stellen voor deze specialisaties.

Doelstellingen

Zie hierboven.
Meer doorgedreven materieel kennis.
Een Duiker die kan duiken in alle omstandigheden die het recreatieve duiken toelaat.
De Duiker 3-ster is zeer goed op de hoogte van de hedendaagse decompressie modellen en gebruikte computers.

Ingangsniveau

 • lid zijn van een VVW-Duiken duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 2-ster behaald hebben.
 • Minimum 18 jaar bij aanvang van de opleiding.
 • Minimum 60 duiken, waarvan minimum 40 duiken na het behalen van het Duiker 2-ster brevet vóór homologatie van het brevet Duiker 3-ster.
 • 30 van deze duiken moeten zoveel mogelijk verschillende omgevingsfactoren bevatten, om te verzekeren dat de kandidaat Duiker 3-ster hier voldoende ervaring heeft.
 • Voorbeelden:
  • Beperkte zichtbaarheid. (minder dan 2m horizontaal)
  • Stromingsduiken (meer dan 0.25 m/s) en/of getijdenwater.
  • Koud water (minder dan 10°C)
  • Minstens 20 duiken tussen -25m en -30m

Opleiding

De opleiding omvat twee delen

A : 3 theoriedelen en minimaal 2 zwembad- en 5 openwatersessies .(zie onderstaand overzicht)

B : De specialisatie REDDEN – HVD moet volledig afgewerkt zijn bij een Specialty Instructeur met licentie.

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de cursist en de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en in het Duiker 3-ster Vorderingsboekje

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 3-ster Theorie

 1. Blok 1 - Duiker 3-ster aan de leiding
 2. Blok 2 - Decompressie
 3. Blok 3 - Dive Leader … en dan?
 4. Blok 4 - Je duikuitrusting.

Duiker 3-ster Zwembad

 1. Blok 1 Demonstratie – vaardigheden.
 2. Blok 2 Demonstratie- vaardigheden.

Duiker 3-ster BUITENWATER

 1. Blok Duiker 3-ster als begeleider.
 2. Blok Duiker 3-ster als begeleider.
 3. Blok Duiker 3-ster als coördinator groepsduik.
 4. Diepe duik met uitvoering van deep-stop.
 5. Minimum aantal duiken zoals beschreven voor homologatie brevet. 

Duiker 3-ster Hulpverlening

De kandidaat Duiker 3-ster dient voor homologatie van het brevet Duiker 3-ster de specialty REDDEN-HVD te hebben behaald.
De Specialty REDDEN – HVD bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geldige specialty Reanimatie - BLS
 • Een geldige specialty Zuurstoftoediening – O2
 • Een geldige specialty Wondverzorging – Woundcare
  • GELDIG houdt in dat de periode tussen het behalen van de bovenstaande specialties niet ouder is dan 3 jaar!
 • Bijkomend dient de specialty REDDEN bij een specialty Instructeur Redden – HVD met licentie behaald te worden. 

Homologatievoorwaarden

 De Homologatie van het brevet Duiker 3-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 3-ster lid is van VVW-Duiken vzw.
 2. De Duiker 3-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 3-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt. 
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 
 5. Minstens 20 duiken tussen -25m en -30m. 

Bevoegdheden

 • Een Duiker 3-ster mag duiken met iedere gebrevetteerde duiker.
 • Een Duiker 3-ster mag duiken onder supervisie van minimum een Instructeur 2-ster met licentie, met een kandidaat Duiker 1-ster.
 • Met uitzondering van de eerste duik.
 • Een Duiker 3-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • De maximum duikdiepte van een Duiker 3-ster is -30m.
 • Een Duiker 3-ster kan door het volgen van een specialisatie die het toelaat om dieper te duiken en het duiken met verplichte decompressiestops, wel deze duiken doen.

 Speciale opleidingen

De opleidingen die de Duiker 1-ster en 2-ster kan volgen +

 • Gevorderd Nitroxduiken
 • Decompressie / diepduiken
 • Alle technische duikcursussen die op de markt te volgen zijn.

Kan zich aanbieden voor een instructeuropleiding. 


 Brevet Europees / Internationaal equivalent

Duiker 4-ster CMAS Niveau 4

Toelichting

Het brevet Duiker 4-ster is niet meer beschreven in de Europese en Internationale standaarden. CMAS heeft het brevet Duiker 4-ster wel, maar ook bij CMAS is het een brevet waar geen speciale opleiding dient voor gevolgd te worden.
Het is een brevet dat kan verkregen worden indien de duiker aantoont aan de voorwaarden te voldoen.

Doelstellingen

De Duiker 4-ster is een duiker die veel ervaring heeft en dit dmv het brevet Duiker 4-ster aantoont.

De Duiker 4-ster is een duiker die in de eerste plaats geen boodschap heeft aan het opleiden van andere duikers.

Deelnemingsvoorwaarden

 • 18 jaar oud zijn.
 • Lid van VVW-Duiken
 • Geldige medische fiche ( jaarlijks verplicht medisch onderzoek en de toelating om te duiken door een arts.)
 • Het brevet Duiker 3-ster bezitten.
 • Minimum 250 gelogde duiken.
 • Minimum 6 specialiteiten opleidingen hebben gevolgd. 

Kan zich kandidaat stellen voor de opleiding instructeur.


Instructeur duikbrevetten

Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur 1-ster NBN EN 14413-1 Level 1 – Dive Instructor, ISO 24802-1   / CMAS Instructeur 1 / Assistent Instructeur

Toelichting

Naar analogie met de Europese, Internationale standaarden en CMAS standaard heeft VVW-Duiken haar brevetstructuur aangepast naar deze normering.
Vanaf januari 2008 zal de nieuwe brevetstructuur ingaan en zal er gestart worden met de scholing van de bestaande Instructeurs en de opleiding van de nieuwe instructeurs volgens deze Internationale structuur.

Doelstellingen

De Instructeur 1-ster is de assistent van de Duikinstructeur.
De Instructeur 1-ster heeft geen Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij geen brevet mag homologeren.
De Instructeur 1-ster mag onder supervisie van de Instructeur 2-ster de Duiker 1-ster in opleiding begeleiden en verder bekwamen in de aangeleerde vaardigheden.De Instructeur 1-ster mag onder supervisie van een Instructeur 2-ster de Duiker 1-ster in opleiding begeleiden tijdens de eerste duiken.


Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur 2-ster NBN EN 14413-2 Level 2 – Dive Instructor, ISO 24802-1  / CMAS Instructeur / Instructeur 2-ster

Doelstellingen

 • De Instructeur 2-ster is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur 2-ster heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur 2-ster mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur 2-ster mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.

Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur 3-ster CMAS Instructeur / Instructeur 3-ster

Doelstellingen

 • De Instructeur 3-ster is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur 3-ster heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur 3-ster mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur 3-ster mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.

De Instructeur 3-ster is minimum Instructeur Trainer.

Het is een Instructeur Trainer die zijn/haar loyaliteit en toewijding aan de VVW-Duiken heeft bewezen.

Het is een Instructeur Trainer die zijn/haar kwaliteiten en bijzondere kennis heeft aangetoond.
De Instructeur 3-ster kan de functie van voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie Opleiding waarnemen.

De Instructeur 3-ster kan de functie van voorzitter en jurylid waarnemen tijdens de zeestage voor Instructeur Trainer.


Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur Trainer geen Europees / Internationaal equivalent, Instructor Trainer

Toelichting

In de internationale standaarden en Europese richtlijnen staat beschreven dat de opleiding en de evaluatie van instructeurs dient te gebeuren door ervaren level 2-instructeurs, Instructeur Trainers.

Doelstellingen

 • De Instructeur Trainer is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur Trainer heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur Trainer mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur Trainer mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.
De Instructeur Trainer kan als coach / begeleider fungeren van alle Instructeurs in opleiding.

De Instructeur Trainer kan de PVB – Proeve van bekwaamheid – van alle Instructeurs evalueren en aftekenen.De Instructeur Trainer kan – indien gevraagd door de Commissie Opleiding – speciale taken voor de Commissie Opleiding uitvoeren.


Brevet Europees / Internationaal equivalent

Instructeur Docent geen Europees / Internationaal equivalent: Instructor Certifier

Doelstellingen

 • De Instructeur Docent is een Duikinstructeur.
 • De Instructeur Docent heeft een Instructeurlicentie, wat inhoud dat hij/zij brevetten mag homologeren.
 • De Instructeur Docent mag/kan een duikschool leiden.
 • De Instructeur Docent mag/kan alle recreatieve duikopleidingen – en de specialiteiten opleidingen waarvoor hij een brevet/licentie heeft – autonoom inrichten en de bijbehorende brevetten homologeren.

De Instructeur Docent kan als coach / begeleider fungeren van alle Instructeurs in opleiding.

De Instructeur Docent kan de PVB – Proeve van bekwaamheid – van alle Instructeurs evalueren en aftekenen.
De Instructeur Docent kan – indien gevraagd door de Commissie Opleiding – speciale taken voor de Commissie Opleiding uitvoeren.

De Instructeur Docent onderzoekt en verbetert constant de opleiding van VVW-Duiken en geeft hierover advies aan de Commissie Opleiding.
De Instructeur Docent stelt de proeven van bekwaamheid op voor alle brevetten.De Instructeur Docent geeft de theoretische vorming aan alle Instructeuropleidingen. 

Opmerking : een overzicht van onze brevetstructuur zullen wij u graag toesturen indien u dit wenst.


Specialisaties

Profiel en bevoegdheden specialty brevetten

Inschalingen van specialisaties naar VVW –Duiken specialisaties

Een specialty behaald bij een andere organisatie dan VVW-Duiken kan ingeschaald worden naar een VVW-Duiken specialty, op voorwaarde, deze specialty ook ingericht wordt door VVW-Duiken.

Informatie verzekering & specialisaties

Alle specialisaties (ook de niet VVW-Duiken specialisaties) zijn verzekerd door de verzekeringsmaatschappij van VVW –Duiken! Hier wordt het duiken bedoeld, niet de opleiding voor het verkrijgen van de specialty! Men dient ervoor te zorgen dat men duikt binnen de bevoegdheden van het specialty brevet dat de duiker heeft (al dan niet een VVW-Duiken-brevet). Om zich in regel te stellen met de verzekering van de niet-VVW-Duiken specialisaties dient men zich te registreren. Via dit web formulier kan je de niet-VVW –Duiken specialisatie registreren, zodat je verzekerd bent. Specialisatie–opleidingen van VVW-Duiken zijn uiteraard wel verzekerd.

Informatie bevoegdheden

Decompressieduiken zijn enkel toegelaten / verzekerd wanneer de specialty decompressie of gelijkwaardig (andere organisatie) behaald werden volgens de bevoegdheden van dit brevet gedoken wordt.

Nitrox duiken zijn enkel toegelaten / verzekerd wanneer de specialty Basis Nitrox of gelijkwaardig (andere organisatie) behaald werden volgens de bevoegdheden van dit brevet gedoken wordt.


Lucky Fin-duiken

Duiken met een beperking... of met andere woorden: Lucky Fin-duiken

Iedereen kan duiken!

Een duiker die al meer dan veertig jaar duikt, zei het laatst zo: “Onder water voel ik me vrij. Ik kan bewegen naar welke kant ik ook maar wil: naar links en rechts, voor- en achteruit én naar boven en naar beneden. Het voelt als zweven!”

Dit gevoel is voor elk mens betoverend, maar stel je het plezier van dit zweven eens voor als je een lichamelijke beperking hebt! Boven water kost bewegen moeite en kracht, maar eenmaal onder water zweef je bijna gewichtsloos. Net als ieder ander. Een fantastische ervaring die de duiksport bij uitstek geliefd maakt bij mensen met een beperking.

Wij zijn als VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport) trots jou het Lucky Fin-programma te kunnen presenteren. Een compleet opleidingsprogramma voor duikers met een beperking én hun begeleiders.

Het Lucky Fin-programma, de Begeleiders en Instructeurs die ermee werken, gaan uit van wat de duiker met een beperking wél kan.

Voorwaarden om als Lucky Fin-duiker een duikbrevet te halen: 

Hij/zij moet:

 • lid zijn van een VVW duikschool
 • ten minste 14 jaar oud zijn
 • de toelating hebben van je ouders indien je nog geen 18 bent
 • medisch geschikt bevonden zijn door een duikarts

De niveaus: D, C, B en A:

In het overzicht zie je in één oogopslag hoe het Lucky Fin-programma is opgebouwd. We gaan uit van wat de duiker wél kan en stellen daarbij eerst de vraag “Kan de duiker zelfstandig duiken?”. Is dat het geval, dan komen niveau A (als de duiker zichzelf kan redden) of B (als de duiker zichzelf niet kan redden) in aanmerking. Kan de duiker niet zelfstandig duiken, dan kijken we vervolgens naar hoeveel hulp hij nodig heeft om veilig te kunnen duiken. Voor hen hebben we de niveaus C en D ontwikkeld.

Let op: een beginnende duiker met een beperking doet zijn eerste vijf buitenwaterduiken steeds met ten minste één Lucky Fin-instructeur en een Gespecialiseerd Begeleider. De Lucky Fin-instructeur bepaalt welke personen er bij de overige tien duiken mee moeten.

In de loop van deze vijftien duiken volgen de Lucky Fin-instructeur en Begeleider de voortgang van de duiker. De Lucky Fin-opleiding voor de duikerniveaus wordt afgesloten via het afleggen van de controlepunten in het buitenwater. De Lucky Fin-instructeur evalueert dit en kent daarna het passende Lucky Fin-brevet toe.

Vanaf het brevet van D2 (of gelijkwaardig) kan een kandidaat de opleiding volgen om Begeleider te worden van een duiker met een beperking. Zowel in het zwembad als in Open Water wordt de kandidaat getraind om een duiker met een beperking op te leiden en te begeleiden. Het brevet Gespecialiseerd Begeleider kan worden behaald indien de kandidaat reeds beschikt over het brevet van Begeleider.

Hij wordt opgeleid  om alle handelingen uit te voeren die nodig zijn om te duiken met een niveau D-duiker. De Lucky Fin-Instructeur  is in essentie verantwoordelijk voor de opleiding en evaluatie van Lucky Fin-duikers, Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders.

De Lucky Fin-Instructeur Trainer is in essentie verantwoordelijk voor de opleiding en evaluatie van Lucky Fin-Instructeurs en voor het algemene Duikonderricht met betrekking tot duikers met een handicap. 

De Lucky Fin-Docent is de uiteindelijke overkoepelende verantwoordelijke. De opleiding en de coaching van de Lucky Fin-IT valt eveneens onder zijn bevoegdheid.


Niveau A (CMAS Open Water level 3)

 • De kandidaat heeft minstens 15 duiken als niveau-B-duiker gemaakt.
 • De kandidaat heeft alle controlepunten met succes uitgevoerd en toont hiermee aan dat hij/zij veilig kan duiken, persoonlijke noodsituaties kan oplossen, een andere duiker in moeilijkheden kan helpen en reddingen kan uitvoeren.
 • De duiker met een Lucky Fin A-brevet is een efficiënte duikbuddy. Hij/Zij is daarom gebrevetteerd om te duiken met een andere duiker, die ten minste een 2*- duikerbrevet en de specialisatie Redden moethebben. Een Niveau A is in het water een volwaardige duiker en kan veilig duiken met een gewone duiker (min D2 of gelijkwaardig) als buddy, tot een diepte van max. 30 meter.

De kandidaat heeft minstens 15 duiken als niveau B. Hij heeft alle controlepunten met succes uitgevoerd en toont hiermee aan dat hij veilig kan duiken, persoonlijke noodsituaties kan oplossen, en een andere duiker in moeilijkheden kan helpen en reddingen kan uitvoeren. Dit betekent dat eens in het water een Niveau A duiker kan fungeren als een efficiënte duikbuddy en is dan gebrevetteerd om te duiken met 1 andere duiker, minimum een D2 of gelijkwaardig.

Opmerking:

Deze D2 (of gelijkwaardig) moet in het bezit zijn van de Specialty "Redden" (of gelijkwaardig) en hij moet minstens 50 gelogde duikuren hebben sinds het behalen van zijn D2 (of gelijkwaardig).


Niveau B (CMAS Open Water level 2)

 • De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij veilig kan duiken en persoonlijke noodsituaties kanoplossen.
 • De kandidaat was niet in staat die controlepunten uit te voeren die aantonendat hij een andere duiker in moeilijkheden kanhelpen.
 • De duiker met een Lucky Fin B-brevet is opgeleid om te duiken met twee andere duikers, van elk ten minste een 2*-duikbrevet moet hebben en van wie één ook de specialisatie Redden moet hebben. (De tweede duikbuddy moet in geval van nood de eerste duikbuddy en / of de niveau-B-duiker veilig naar de oppervlakte kunnen brengen en daarom volstaat het brevet 2*-duiker. Een Niveau B duiker kan in het water zelfstandig duiken maar geen buddy helpen/redden en moet met 2 andere duikers duiken (minimum 2x D2 (of gelijkwaardag) tot een diepte van max. 30 meter.

Opmerking:

ten minste 1 van hen heeft de Specialty "Redden" (of gelijkwaardig) en 50 gelogde duikuren sinds het behalen van D2 (of gelijkwaardig). 

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij veilig kan duiken en persoonlijke noodsituaties kan oplossen. Hij is ook geslaagd voor de theorie voor D2. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij een andere duiker in moeilijkheden kan helpen. Hij moet daarom duiken met 2 andere duikers, minstens twee D2 duikers (of gelijkwaardig).


Niveau C (CMAS Open Water level 1)

 • De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonendat hij/zij veilig kan duiken.
 • De kandidaat was niet in staat die controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk gevorderde handelingen kan uitvoeren zoals gecontroleerd stijgen endalen.
 • De duiker met een Lucky Fin C-brevet is opgeleid om te duiken met twee andere duikers, die elk ten minste ten minste Begeleider zijn. (De helpende duikbuddy begeleidt de niveau-C-duiker bij gevorderde duikvaardigheden. De tweede duikbuddy moet in geval van nood de eerste duikbuddy en / of de niveau-C-duiker veilig naar de oppervlakte brengen. Hij/zij moet daarom ook gebrevetteerd zijn als Begeleider.)
 • De duiker met een Lucky Fin C-brevet duikt niet dieper dan 15 meter.
 • De duiker met een Lucky Fin C-brevet die tevens de theorie van NOB 2*-duiker heeft behaald, mag wél dieper dan 15 meterduiken.Een Niveau C duiker kan in het water veilig maar onvoldoende zelfstandig duiken en moet duiken met 2 andere duikers waarvan minstens één duiker opgeleid is als Begeleideren de andere duiker is een D2 (of gelijkwaardig)  en dit tot een diepte van max. 15 meter.

Opmerking:

Deze D2 (of gelijkwaardig) heeft de Specialty "Redden" of gelijkwaardig.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij  (mits gepaste hulp) veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij onafhankelijk gevorderde handelingen kan uitvoeren zoals gecontroleerd stijgen en dalen en is dus deels afhankelijk van een daarvoor opgeleide Begeleider. De Niveau C duiker is gebrevetteerd om te duiken met 2 andere duikers: één Begeleider en één D2 of gelijkwaardig. De 2e duikbuddy moet in geval van nood de 1e duikbuddy of de duiker met een beperking veilig naar de oppervlakte brengen en moet daarom in het bezit zijn van de Specialty "Redden" (of gelijkwaardig). Een niveau C Duiker is qua diepte beperkt tot 15 meter. Deze beperking kan verlegd worden naar 30 meter op voorwaarde dat hij slaagt voor de theorie voor D2  en vervolgens duikt begeleid als een niveau D-Duiker (met één Gespecialiseerde Begeleider en één Begeleider).


Niveau D (CMAS Open Water level 1)

 • De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij veilig kan duiken.
 • De kandidaat was niet in staat die controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij onafhankelijk persoonlijke noodsituaties kan oplossen en bepaalde elementaire handelingen kan uitvoeren, zoals het klaren van de oren, en/of zwemmen onder water, en/of de eigen trimvest bedienen en/of de duikbril terugplaatsen.
 • De duiker met een Lucky Fin D-brevet is opgeleid om te duiken met drie andere duikers, van wie ten minste één een Gespecialiseerd Begeleider is, één tenminste Begeleider is, en één (ten minste)1*-duiker.
 • De duiker met een Lucky Fin D-brevet duikt niet dieper dan 15meter. Een Niveau D duiker kan in het water veilig maar niet zelfstandig duiken en moet duiken met één Gespecialiseerd Begeleider plus één Begeleider, tot een diepte van max. 15 meter.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij mits de nodige hulp veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij onafhankelijk persoonlijke noodsituaties kan oplossen en elementaire handelingen kan uitvoeren zoals bijvoorbeeld het klaren van de oren, of autonoom zwemmen onder water, of het eigen trimvest bedienen of de duikbril terugplaatsen. Deze Lucky Fin-duiker moet duiken met 2 andere duikers waarvan minstens één Gespecialiseerd Begeleider en één Begeleider. Een Niveau D-duiker is altijd beperkt tot 15 meter.


Lucky Fin Begeleider (B)

Als Begeleider word je opgeleid om duikers met een beperking te begeleiden en specifieke hulp tijdens het duiken te bieden.

Het brevet voldoet aan de normering: EN 14413-1.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet Begeleider te behalen, moet je:

 • ten minste 18 jaar zijn.
 • ten minste een duikbrevet D2 (of gelijkwaardig) hebben.
 • 50 duikuren gelogd hebben vanaf het moment dat je het D2 duikbrevet (of gelijkwaardig) behaalde.
 • de Specialty “Redden” (of gelijkwaardig) hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben
 • een geldige duikverzekering hebben.
 • opgeleid zijn om naar 30m diepte te mogen duiken.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat-Begeleider geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een Lucky Fin-Instructeur-trainer (IT).
 • Je volgt de plenaire dagdelen van de cursus voor Begeleiders.
 • Je begeleidt vijftien zwembadtrainingen in je hoedanigheid als Begeleider. Daarbij wordt jouw wijze van begeleiden geëvalueerd door een Lucky Fin-IT.
 • Je doet ervaring op als Begeleider tijdens training en als bijkomende mededuiker in het buitenwater.
 • Je begeleidt een duiker met een beperking bij vijf buitenwaterduiken. Je doet dit onder begeleiding van een Lucky Fin-instructeur.
 • Je voert als tweede Begeleider alle oefeningen uit die betrekking hebben op de redding en het delen van lucht.
 • Je voert als eerste Begeleider van een (simulerende) niveau-C-duiker een gecontroleerde opstijging uit. Je start tussen 10 en 7 meter en stijgt op tot 3 meter. Je bedient daarbij beide trimvesten. Hierbij wordt jouw wijze van begeleiden geëvalueerd door een Lucky Fin-IT.
 • Je toont aan dat je onder water adequaat kan communiceren met duikers met een visuele beperking.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Begeleider af.
 • Je Lucky Fin-IT tekent je Opleidingskaart Begeleider af en vraagt het brevet voor je aan.

Gespecialiseerd Begeleider (GB)

Als Gespecialiseerd Begeleider word je opgeleid om duikers met een beperking te begeleiden en hen specifieke hulp bij het duiken te bieden.

Het brevet voldoet aan de normering: EN 14413-2.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet Gespecialiseerd Begeleider te behalen, moet je:

 • minimum 18 jaar zijn.
 • ten minste D3 (of gelijkwaardig) hebben;
 • een brevet Begeleider hebben;
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben;
 • een geldige duikverzekering hebben;
 • aantonen dat je ten minste 20 duiken met Lucky Fin-duikers hebt gemaakt, waarbij je voldoende brede ervaring hebt opgedaan met verschillende beperkingen in verschillende omstandigheden.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat-Gespecialiseerd Begeleider geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een Lucky Fin-Instructeur-trainer(IT).
 • Je kan in je hoedanigheid als Gespecialiseerd Begeleider gecontroleerd alle oefeningen voor niveau D uitvoeren in zwembad enbuitenwater.
 • Je kan correct alle handelingen uitvoeren die nodig zijn om veilig met een niveau-D- duiker te duiken:
  • Gecontroleerd dalen en stijgen, terwijl je twee trimvesten bedient.
  • Tijdens het dalen en stijgen op ieder ogenblik kunnen stoppen en blijven zweven.
  • Tijdens het dalen kan je helpen met het klaren van de oren.
  • Tijdens de duik heb je op ieder ogenblik de controle over het uittrimmen.
  • Tijdens de duik kan je assisteren met het leegblazen van hetmasker.
  • Tijdens het duiken en het opstijgen kan je de octopus gebruiken, zonder hulp van een tweedebegeleider.
  • Aan de oppervlakte kan je het trimvest van de duiker met een beperking opblazen, zowel met de inflator als met de mond.
 • Je kan alle oefeningen (zwembad en buitenwater) uitvoeren met een duiker met een visuele beperking
 • Je kan alle handelingen uitvoeren die nodig zijn om veilig te duiken met een duiker met een visuele beperking. Je moet vooral aantonen dat je onder water adequaat kan communiceren met duikers met een visuele beperking.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Gespecialiseerd Begeleider af.
 • Je Lucky Fin-IT tekent je Opleidingskaart Gespecialiseerd Begeleider af en vraagt het brevet voor je aan.

De opleiding omvat vooral praktijk in het zwembad en in het buitenwater: simulatie van paraplegie (volledige verlamming van de benen, inclusief het bijbehorende gedeelte van de romp), quadriplegie (volledige verlamming van het lichaam vanaf de nek naar beneden) en een visuele beperking in het zwembad (de kandidaat ondervindt zo dezelfde problemen als de echte duiker met een beperking) en buitenwater (de eigenlijke duik met iemand met paraplegie, quadriplegie en een visuele beperking tot een goed eind kunnen brengen).


Lucky Fin-Instructeur (Lucky Fin-I)

Als Lucky Fin-instructeur word je opgeleid om:

 1. opleidingen van kandidaat Duikers met een Bbeperking te organiseren en coördineren;
 2. Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders praktisch, theoretisch en didactisch te ondersteunen bij hun taak (dat is: assisteren bij de Lucky Fin-duikopleiding; gedelegeerde controlepunten evalueren);
 3. didactische, theoretische en praktische ondersteuning te geven bij de Lucky Fin-duikopleiding;
 4. kandidaat Lucky Fin-duikers te evalueren (incl. de specifieke controlepunten met een opstijging) en hun niveau te bepalen;
 5. duikactiviteiten te organiseren voor grotere groepen Lucky Fin-duikers, Begeleiders en mededuikers.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet Lucky Fin-instructeur te behalen, moet je:

 • minimum 21 jaar zijn;
 • lid zijn van een VVW duikschool;
 • ten minste het instructeur brevet I2 (of gelijkwaardig) bezitten;
 • het brevet Gespecialiseerd Begeleider hebben;
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben;
 • een geldige duikverzekering hebben;
 • het dagdeel “Theorie Lucky Fin-instructeur” gevolgd hebben.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat Lucky Fin-Instructeur geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een Lucky Fin-Instructeur-trainer (Lucky Fin-IT);
 • Je toont aan dat je volgende 2 organisaties succesvol kan uitvoeren:
  1. organisatie in zwembad met minstens 2 Lucky Fin-duikers en kandidaat (Gespecialiseerd) Begeleiders, waarin jij aantoont dat je de controlepunten kan afnemen, kan delegeren en supervisie kan 
  2. organisatie in Open Water minstens 2 Lucky Fin-duikers en kandidaat (Gespecialiseerd) Begeleiders waarin jij aantoont dat jij de controlepunten kan afnemen, kan delegeren en supervisie kan houden. De kandidaat Lucky Fin-Instructeur maakt zelf deel uit van 1 duikploeg.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Lucky Fin-instructeur af;
 • Jouw Lucky Fin-IT tekent je Opleidingskaart Lucky Fin-Instructeur af en vraagt het brevet voor je aan.

Lucky Fin-Instructeur Trainer (Lucky Fin-IT)

Als Lucky Fin-Instructeur-trainer word je opgeleid om:

 1. Begeleiders en Gespecialiseerde Begeleiders te evalueren;
 2. Lucky Fin-instructeurs te evalueren;
 3. kandidaat-B en -GB in opleiding te coachen;
 4. kandidaat Lucky Fin-instructeurs in opleiding te coachen en beoordelen bij hun praktijkleertraject.
 5. Een theoretische uiteenzetting te geven tijdens de dagdelen van de Begeleider-cursus.
 6. Een theoretische uiteenzetting te geven aan kandidaat Lucky Fin-instructeurs tijdens het dagdeel “Theorie Lucky Fin-instructeur”
Toelatingsvoorwaarden:

Om een brevet Lucky Fin-instructeur-trainer te behalen, moet je:

 • minimum 21 jaar zijn.
 • lid zijn van een VVW duikschool.
 • ten minste het I2 Instructeur-Trainer brevet bezitten.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.
 • via een portfolio aantonen dat je ten minste twee jaar actief bent als Lucky Fin- instructeur.

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat Lucky Fin-instructeur trainer geëvalueerd op je kennis, vaardigheden en ervaring door een Lucky Fin-Docent (Lucky Fin-Docent) en/of de Lucky Fin-Examencommissie.
 • Je geeft een theorieles tijdens de dagdelen van de Begeleider-cursus of tijdens het dagdeel “ Theorie Lucky Fin-instructeur”.
  • ten minste één maand voordat je de les geeft, lever je het lesplan in bij de Lucky Fin-docent.
  • je les duurt ten minste 45 minuten en heeft betrekking op een voor de Begeleider-cursus relevant onderwerp.
  • je gebruikt de VVW-visie op leren en opleiden om je les te ontwerpen en te geven.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Lucky Fin-Instructeur-trainer af.
 • Jouw Lucky Fin-Docent tekent je Opleidingskaart Lucky Fin-instructeur trainer af en vraagt het brevet Lucky Fin-IT voor je aan.

Lucky Fin-Docent (Lucky Fin-Doc)

Als Lucky Fin-Docent word je opgeleid om:

 1. het Lucky Fin-cursusprogramma te coördineren.
 2. Lucky Fin-instructeur-trainers op te leiden en te (laten) evalueren;
 3. kandidaat Lucky Fin-instructeur-trainers te ondersteunen en coachen bij het totale Lucky Fin-leerprogramma.
 4. bij de Begeleidercursus de theoretische opleiding te verzorgen over het evalueren en laten uitvoeren van de controlepunten.

Toelatingsvoorwaarden:

Om een Lucky Fin-docent brevet te behalen, moet je

 • Minimum 21 jaar zijn.
 • lid zijn van een VVW duikschool.
 • ten minste het VVW-Duiken DOCENT brevet hebben.
 • een geldige medische goedkeuring voor de duiksport hebben.
 • een geldige duikverzekering hebben.
 • via een portfolio aantonen dat je ten minste een jaar actief bent als Lucky Fin-instructeur-trainer. 

Praktische vaardigheden en evaluatie:

 • Je wordt als kandidaat Lucky Fin-Docent geëvalueerd op je kennis, vaardighedenen ervaring door een Lucky Fin-Docent (D) en/of de Examencommissie.
 • Je kan een theorieles verzorgen bij de Begeleidercursus
  • ten minste één maand voordat je de les geeft, lever je het lesplan aan bijde Lucky Fin-docent en / of Examencommissie
  • je les duurt ten minste 45 minuten en heeft betrekking op een voor de Begeleidercursus relevant onderwerp
  • je gebruikt de NOB-visie op leren en opleiden om je les te ontwerpen en te geven.
 • Je werkt de hele Opleidingskaart Lucky Fin-Docent af.
 • Je Lucky Fin-Docent en / of de Examencommissie tekent je Opleidingskaart Lucky Fin-Docent af en vraagt het brevet voor je aan.

Klik hier om het Medisch Getuigschrift te downloaden.