Artikel index

Recreatieve duikbrevetten

Duiker 1-ster NBN EN 14153-2 Level 2 – autonomous diver,  ISO 24801-2 / CMAS Niveau 1

Toelichting

Net als andere Europese federaties heeft Duiken.Vlaanderen ervoor gekozen om het eerste initiatiebrevet beschreven in de richtlijn EN 14153-1 / ISO 24801-1 niet om te zetten in een behaalbaar duikbrevet.

Bij Duiken.Vlaanderen is er ook een beperking in de “Autonomie” van de Duiker 1-ster.

Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiken.Vlaanderen-Duiker en dit binnen bepaalde dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster.)

Het brevet Duiker 1-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- NBN-EN-14153-2:2003 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.
- ISO 24801-2 : 2007 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.
- CMAS 1* Diver
- CEDIP 1* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Openwater Diver

Doelstellingen

De Duiker 1-ster start met een nieuwe hobby – recreatief duiken.
De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt.
Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

Ingangsniveau 

 • Lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Minimaal 14 jaar zijn op de dag van de homologatie.  

Opleiding

De opleiding bestaat uit:

 • Hoofdstukken Theorie (7)
 • Praktijksessies in zwembad (min 6)
 • Praktijksessies buitenwater (min 7)

Nota: De cursist dient een aantal “vaardigheden” onder de knie te hebben.
Het aantal zwembad- en openwatersessies is gebaseerd op een kandidaat die tijdens deze sessie de aangeleerde vaardigheid beheerst.
Indien dit niet het geval is, kan de Instructeur zoveel sessies inlassen als nodig.

Evaluatie

Theorie

De cursist koopt voor aanvang van de cursus het cursusboek.
Er zal door de instructeur voor aanvang van ieder hoofdstuk gevraagd worden het hoofdstuk dat gegeven zal worden al te lezen en de vragen in het boek op te lossen en de eventuele stof die niet duidelijk is te noteren, zodat deze vragen gericht kunnen besproken worden tijdens de theoriesessie.

Er wordt gebruik gemaakt tijdens de lessen van actieve leervormen waardoor de cursist dmv zelfsturing en het zelf doen de stof onder de knie krijgt.
Na iedere sessie is er een standaard theorietoets voorzien.

De resultaten worden besproken met de cursist.

De resultaten van de toets worden genoteerd op de vorderingstaat van de cursist en getekend door cursist en instructeur.

Zwembad

Er zijn een aantal “basisvaardigheden” die in zwembad lesplannen zijn opgelijst en die de cursist onder de knie dient te krijgen.
Voor iedere cursist is er een “zwembad-vorderingstaat” waarop de evaluatie van de basisvaardigheden na iedere les aangetekend worden.

Er is geen “zwembadexamen” waarop alle vaardigheden tijdens 1 les aangetoond dienen te worden.

Als alle vaardigheden voldoende aangetoond zijn door de cursist kan het deel “zwembad” afgetekend worden door de instructeur.

Openwater

Een identieke werkwijze in het openwater.
Er dienen een aantal vaardigheden aangetoond in het openwater door de cursist.
Deze vaardigheden staan beschreven in een openwater –lesplan voor iedere openwaterduik. De behaalde vaardigheden worden op de vorderingstaat aangeduid.

De laatste duik (minstens de 7de duik) ter afsluiting van het brevet is een “kwalificatieduik”.

Alle andere duiken hebben een max. diepte van -12m.

De laatste duik wordt de dieptekwalificatie van -15m afgenomen.

Nota´s

Een dieptekwalificatie bij Duiken.Vlaanderen bestaat uit de volgende onderdelen:


Veiligheidsoefeningen:

 • De cursist toont op de kwalificatiediepte dat hij/zij zich gerust voelt (geen uiterlijke kenmerken van overdreven stress.)
 • De cursist kan het masker laten vollopen en na een paar keer ademen met volgelopen masker, het masker terug leeg maken.
 • De cursist beantwoord en handelt op de juiste manier op de door de instructeur getoonde duiktekens.

Kwalificatieoefeningen:

 • De cursist kan het mondstuk op 2 manieren terugvinden en klaren.
 • De cursist kan statisch buddy-breathen / ademautomaat wisselen.
 • De cursist kan op alternatieve ademautomaat (ALV) gecontroleerd een stijging binnen de stijgsnelheid aanvangen.


De opleiding is niet opvat in 3 grote blokken. (Theorie, zwembad, openwater) maar het is een synergie van de 3 items.
Wat geleerd is in de theorieles wordt daarna in het zwembad praktisch geoefend en daarna gebruikt in openwater. De ideale opvolging van theorie, zwembad en openwater is in een opleidingsschema vervat.

Diepte beperkingen

 • Tijdens opleiding, tot max. -12m (EC…).
 • Een “kwalificatieduik” op max. -15m. ter afsluiting van de openwateropleiding.
 • Een gebrevetteerde Duiker 1-ster kan in samenspraak met de instructeur een dieptekwalificatie behalen van maximaal -20m.

Homologatievoorwaarden

Een volledig afgewerkt Duiker 1-ster Vorderingsboekje waarvan alle onderdelen afgetekend zijn door een Duiken.Vlaanderen Instructeur met geldige licentie.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 1-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiken.Vlaanderen-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • De duikdiepte is beperkt tot de dieptekwalificatie van de Duiker 1-ster. Max. diepte = -20m
 • Een Duiker 1-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 1-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De Duiker 1-ster kan de volgende speciale opleidingen volgen:

 • Basis Nitrox.
 • Hulpverlening: de module BLS, wondzorg en zuurstoftoediening.
 • Droogpakduiken.

Duiker 2-ster

Toelichting

Voor dit brevet is er geen Europees of internationaal equivalent.
Tijdens deze opleiding leert de duiker zich bekwamen het leiden van een duik, duiken in stromings/getijdewater enz.
Het brevet Duiker 2-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 2* Diver
- CEDIP 2* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Advanced Openwater Diver

Doelstellingen

Een Duiker 2-ster gaat de basisvaardigheden nog verfijnen.
Hij / zij gaat nu ook meer instaan voor de begeleiding en veiligheid van zijn / haar buddy.
De Duiker 2-ster gaat zich verder verdiepen in het leiden van een duik en de onderwaterorientatie.

Ingangsniveau

 • Lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 1-ster behaald hebben. 

Opleiding

De opleiding omvat

A : 5 theoriedelen en minimaal 5 zwembad- en 12 openwatersessies . (zie onderstaand overzicht)

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en op het evaluatieblaadje in het Duiker 2-ster Vorderingsboekje.

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 2-ster Theorie

 1. Nachtduiken waarom doe je dat?
 2. Getijdenwater.
 3. Als je buddy hulp nodig heeft…
 4. Diep(er) duiken.
 5. Het leven onder water.

Duiker 2-ster Zwembad

 1. Herhaling basisvaardigheden.
 2. Herhaling basisvaardigheden.
 3. Herhaling basisvaardigheden.
 4. Duiker in paniek, sleepgrepen.
 5. Reddingsopstijging, duiker aan de kant.

Duiker 2-ster Buitenwater

 1. Nachtduik 1
 2. Nachtduik 2
 3. Getijdenduik 1
 4. Getijdenduik 2
 5. Redden 1
 6. Redden 2
 7. Diepe(re) duik 1
 8. Diepe(re) duik 2
 9. Bio duik 1
 10. Bio duik 2
 11. Navigatie / Oriëntatie duik 1
 12. Navigatie / Oriëntatie duik 2

De inhoud van de verschillende onderdelen en hun volgorde zijn terug te vinden in de Duiken.Vlaanderen SIGMA Instructeur Standaard.

B: het deel Duiker 2-ster EHBO dient afgetekend te worden door een Specialty-Instructeur HVD.
Er is in het duikboek een apart evaluatieblaadje voor de onderdelen Hulpverlening.

Homologatievoorwaarden

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 2-ster lid is van Duiken.Vlaanderen vzw.
 2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt.
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of:

 1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld.
 3. het document Duiker 2-ster – Evaluatieformulier in het duikboek en het Duiker 2-ster Vorderingsboekje volledig is ingevuld.

Bevoegdheden

 • Een Duiker 2-ster mag duiken met elke gebrevetteerde Duiken.Vlaanderen-Duiker en dit binnen bepaalde voorwaarden en dieptebeperkingen. (Max. -20m voor een gebrevetteerde Duiker 1-ster).
 • Maximum duikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan.
 • De duikleider moet minstens 18 jaar zijn.
 • Een Duiker 2-ster mag duiken onder begeleiding van een duikleider (minstens een Duiker 3-ster) of hoger gebrevetteerde tot een maximum diepte van -30m indien de Duiker 2-ster hiervoor de dieptekwalificatie heeft.
 • De maximale dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster is -30m.
 • Een Duiker 2-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…)
 • In functie van de duikopleiding mag een Duiker 2-ster, onder begeleiding van minimum een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie.

Speciale opleidingen:

De opleidingen die de Duiker 1-ster kan volgen + Redden


Duiker 3-ster NBN EN 14153-3 Level 3 – Dive leader, ISO 24801-3 / CMAS Niveau 3

Toelichting

De Duiker 3-ster wordt in het Engels aangeduid als Dive Master of Dive Leader.
Dit is een internationaal bekende term, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de Duiken.Vlaanderen - Duiker 3-ster in zijn opleiding heeft geleerd.

 

Het brevet Duiker 3-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten:
- CMAS 3* Diver
- CEDIP 3* Diver
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Dive Master

De kroon op de opleiding van de Recreatieve duiker.
De Duiker 3-ster is een onbewust vaardige duiker.
De Duiker 3-ster is niet alleen vaardig in het oplossen van de eventuele problemen die zich kunnen voordoen voor, tijdens en na het duiken, maar heeft in zijn opleiding geleerd beginnende duikers te begeleiden tijdens hun eerste duiken.
De Duiker 3-ster is die ervaren duiker waar minder ervaren duikers de wijze raad kunnen halen.
Voor de Duiker 3-ster zijn alle wegen naar het uitbouwen van zijn/haar hobby open.
De Duiker 3-ster kan opteren zich te specialiseren in het begeleiden van beginnende duikers door Instructeur te worden, zich richten tot alle takken van het technische duiken en/of alle andere speciale opleidingen voor duikers die er op de markt zijn.
De Duiken.Vlaanderen opleiding Duiker 3-ster geeft de duiker voldoende kennis en vaardigheden om zich kandidaat te stellen voor deze specialisaties.

Doelstellingen

Zie hierboven.
Meer doorgedreven materieel kennis.
Een Duiker die kan duiken in alle omstandigheden die het recreatieve duiken toelaat.
De Duiker 3-ster is zeer goed op de hoogte van de hedendaagse decompressie modellen en gebruikte computers.

Ingangsniveau

 • lid zijn van een Duiken.Vlaanderen duikschool/duikclub.
 • Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 • Het brevet Duiker 2-ster behaald hebben.
 • Minimum 18 jaar bij aanvang van de opleiding.
 • Minimum 60 duiken, waarvan minimum 40 duiken na het behalen van het Duiker 2-ster brevet vóór homologatie van het brevet Duiker 3-ster.
 • 30 van deze duiken moeten zoveel mogelijk verschillende omgevingsfactoren bevatten, om te verzekeren dat de kandidaat Duiker 3-ster hier voldoende ervaring heeft.
 • Voorbeelden:
  • Beperkte zichtbaarheid. (minder dan 2m horizontaal)
  • Stromingsduiken (meer dan 0.25 m/s) en/of getijdenwater.
  • Koud water (minder dan 10°C)
  • Minstens 20 duiken tussen -25m en -30m

Opleiding

De opleiding omvat twee delen

A : 3 theoriedelen en minimaal 2 zwembad- en 5 openwatersessies .(zie onderstaand overzicht)

B : De specialisatie REDDEN – HVD moet volledig afgewerkt zijn bij een Specialty Instructeur met licentie.

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de cursist en de Instructeur met licentie afgetekend op het evaluatieblaadje in het duikboek en in het Duiker 3-ster Vorderingsboekje

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en evaluaties voor ten minste 5 jaar.

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker.

Duiker 3-ster Theorie

 1. Blok 1 - Duiker 3-ster aan de leiding
 2. Blok 2 - Decompressie
 3. Blok 3 - Dive Leader … en dan?
 4. Blok 4 - Je duikuitrusting.

Duiker 3-ster Zwembad

 1. Blok 1 Demonstratie – vaardigheden.
 2. Blok 2 Demonstratie- vaardigheden.

Duiker 3-ster BUITENWATER

 1. Blok Duiker 3-ster als begeleider.
 2. Blok Duiker 3-ster als begeleider.
 3. Blok Duiker 3-ster als coördinator groepsduik.
 4. Diepe duik met uitvoering van deep-stop.
 5. Minimum aantal duiken zoals beschreven voor homologatie brevet. 

Duiker 3-ster Hulpverlening

De kandidaat Duiker 3-ster dient voor homologatie van het brevet Duiker 3-ster de specialty REDDEN-HVD te hebben behaald.
De Specialty REDDEN – HVD bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geldige specialty Reanimatie - BLS
 • Een geldige specialty Zuurstoftoediening – O2
 • Een geldige specialty Wondverzorging – Woundcare
  • GELDIG houdt in dat de periode tussen het behalen van de bovenstaande specialties niet ouder is dan 3 jaar!
 • Bijkomend dient de specialty REDDEN bij een specialty Instructeur Redden – HVD met licentie behaald te worden. 

Homologatievoorwaarden

 De Homologatie van het brevet Duiker 3-ster kan gebeuren als:

 1. De Duiker 3-ster lid is van Duiken.Vlaanderen vzw.
 2. De Duiker 3-ster een geldige medische fiche heeft.
 3. De Duiker 3-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt. 
 4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 
 5. Minstens 20 duiken tussen -25m en -30m. 

Bevoegdheden

 • Een Duiker 3-ster mag duiken met iedere gebrevetteerde duiker.
 • Een Duiker 3-ster mag duiken onder supervisie van minimum een Instructeur 2-ster met licentie, met een kandidaat Duiker 1-ster.
 • Met uitzondering van de eerste duik.
 • Een Duiker 3-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops niet toegelaten!
 • De maximum duikdiepte van een Duiker 3-ster is -30m.
 • Een Duiker 3-ster kan door het volgen van een specialisatie die het toelaat om dieper te duiken en het duiken met verplichte decompressiestops, wel deze duiken doen.

 Speciale opleidingen

De opleidingen die de Duiker 1-ster en 2-ster kan volgen +

 • Gevorderd Nitroxduiken
 • Decompressie / diepduiken
 • Alle technische duikcursussen die op de markt te volgen zijn.

Kan zich aanbieden voor een instructeuropleiding. 


 Brevet Europees / Internationaal equivalent

Duiker 4-ster CMAS Niveau 4

Toelichting

Het brevet Duiker 4-ster is niet meer beschreven in de Europese en Internationale standaarden. CMAS heeft het brevet Duiker 4-ster wel, maar ook bij CMAS is het een brevet waar geen speciale opleiding dient voor gevolgd te worden.
Het is een brevet dat kan verkregen worden indien de duiker aantoont aan de voorwaarden te voldoen.

Doelstellingen

De Duiker 4-ster is een duiker die veel ervaring heeft en dit dmv het brevet Duiker 4-ster aantoont.

De Duiker 4-ster is een duiker die in de eerste plaats geen boodschap heeft aan het opleiden van andere duikers.

Deelnemingsvoorwaarden

 • 18 jaar oud zijn.
 • Lid van Duiken.Vlaanderen vzw
 • Geldige medische fiche ( jaarlijks verplicht medisch onderzoek en de toelating om te duiken door een arts.)
 • Het brevet Duiker 3-ster bezitten.
 • Minimum 250 gelogde duiken.
 • Minimum 6 specialiteiten opleidingen hebben gevolgd. 

Kan zich kandidaat stellen voor de opleiding instructeur.