Op de Belgian Boat Show 2017 gaf Staatssecretaris De Backer het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart.
Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wil bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.
 

De voorstellen, documenten en de bevraging zijn nu publiekelijk beschikbaar op http://mobilit.belgium.be/…/ple…/herziening_van_de_wetgeving

De FOD Mobiliteit nodigt de hele pleziervaartsector (vereniging, organisatie, bedrijf en iedere pleziervaarder) vriendelijk uit om zijn mening te geven over de voorstellen die op tafel liggen.

Vul de enquête in en zet zo mee de koers uit voor jouw ontspanning op het water!

 

Herziening van de wetgeving pleziervaart

De wetgeving pleziervaart wordt herzien.
 
Minister Bellot en Staatssecretaris De Backer werken samen aan de herziening van de pleziervaartwetgeving, op de binnenwateren en op zee.

Op de Belgian Boat Show 2017 gaf Staatssecretaris dhr De Backer het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wil bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

Een groot deel van het voorbereidend werk, uitgewerkt in concrete voorstellen, is verricht binnen het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, met vertegenwoordigers van de administratie, pleziervaartindustrie en pleziervaartverenigingen uit het Vlaamse en Franstalige gedeelte.

De voorstellen zijn nu publiekelijk beschikbaar en nu krijgt de hele pleziervaartsector (vereniging, organisatie, bedrijf, pleziervaarder) zelf de kans om zijn mening hierover te geven.