Duikers zijn bevoorrecht om toegang te hebben tot onderwatersites van ons cultureel erfgoed en van onze maritieme geschiedenis. Om deze sites te vrijwaren voor toekomstige generaties is het belangrijk om geïnformeerd te zijn, verantwoordelijk te duiken en scheepswrakken met respect te behandelen.

Binnen het VLAIO (voorheen IWT) onderzoeksproject ‘SeArch’ (Archeologisch Erfgoed in de Noordzee) werd een infobrochure voor Noordzee wrakduikers opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze brochure geeft meer uitleg over het belang van onderwatererfgoed, de regels en wetgevingen omtrent dit onderwatererfgoed en de belangrijke taak die wrakduikers kunnen vervullen bij het identificeren, beschermen en monitoren ervan, zodanig dat toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van adembenemende wrakduiken op de Noordzee.

De brochure is te downloaden via http://www.sea-arch.be/nl/wrakduikers

Onroerend Erfgoed
Phoenixgebouw  |  Koning Albert II-laan 19 bus 5  |  B-1210 Brussel
M +32 486 95 09 89