COVID-19 Update Header, with red background of rendered virus

Antwerpen, 19 mei 2020

UPDATE coronamaatregelen

Beste VVW-duiker,

Sinds maandag 18 mei 2020 werden de voorwaarden tot sportbeoefening opnieuw versoepeld. Dit geldt ook voor ons duikers, uiteraard mits in achtneming van de nog in voege zijnde federale veiligheidsmaatregelen.


* Wat is er vanaf 18 mei 2020 toegelaten?

Duiktrainingen in openwater, georganiseerd door duikscholen, ook wel ‘clubduiken’ genoemd zijn opnieuw toegelaten; op voorwaarde dat de beheerder van de openwaterzone waar men wenst te gaan duiken dit toelaat. Raadpleeg hiervoor de websites of facebook-pagina’s van de verschillende watervlakken
De groep mag bestaan uit maximum 20 personen, inclusief de algemene duikverantwoordelijke.
Het is de verantwoordelijkheid van de algemene duikverantwoordelijke dat de hieronder staande hygiënische afspraken gerespecteerd worden. De duikfiche, waaruit duidelijk blijkt wie met wie duikt alsook wie de desbetreffende algemene duikverantwoordelijke is dient volledig ingevuld ter plaatse aanwezig te zijn op de duikplaats.
De vaste duikbuddy en de beperking van 2 duikers per ploeg, zoals bepaald in een eerdere fase is niet langer van toepassing. Men mag/kan vanaf nu dus duiken met meer dan 2 duikers in een duikgroep. MAAR let op: Raadpleeg vooral eerst de plaatselijke restricties. Het kan dat de uitbater of beheerder van een duikplaats strengere normen hanteert. (vb: AVOS - Put van Ekeren / Provincie West-Vlaanderen - De Gavers Deerlijk…..)
Voor alle andere activiteiten buiten het water (briefings op parking of duikplatform, …) dient een oppervlakte van minimaal 4 m² per persoon gerespecteerd te worden.
Verder zijn de gangbare restricties nog altijd van toepassing.
De veiligheidsafstand van anderhalve meter (1,5 m) moet gegarandeerd blijven. Het gebruik van kleedkamers, douches en cafetaria’s blijft verboden. Iedere deelnemer staat borg voor een perfecte hygiëne. Fysiek contact vermijden, dragen van het mondmasker als de 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Beperkte verplaatsingen met de wagen zijn toegestaan. Het is niet de bedoeling het hele land te doorkruisen naar één of andere duikplaats. Het advies is om te duiken in een duikplaats het dichtst bij je woonplaats.

* Waar kan je duiken?

Op dit moment kan je terug duiken in de Put van Ekeren, de Blaarmeersen, Dongelberg, de Gavers Deerlijk, Sprimont en Dour, uiteraard mits het respecteren van de plaatselijke richtlijnen en beperkingen. Hiervoor kan je de website of facebook-pagina van de desbetreffende duiklocatie raadplegen om de meest recente info alsook de lokale veiligheidsafspraken te bekomen.
Verplaatsingen van België naar de Oosterschelde zijn nog steeds niet toegestaan.

Verplaatsingen buiten België, naar bijv. de Oosterschelde, zijn opnieuw wettelijk toegestaan vanaf 15-06-2020.

* Noordzeeduiken

VVW-Duiken beschikt niet over specifieke richtlijnen m.b.t. het Noordzeeduiken. Het advies dat we kunnen meegeven is de maatregelen op te volgen die uitgevaardigd werden voor de pleziervaart op zee of het kustreglement.

* Bijkomende info – advies

Er wordt vanuit de officiële instanties hyperbare geneeskunde BVOOG en ACHOBEL aangedrongen om zeer conservatief te duiken en de duikdieptes te beperken. Zij adviseren zelfs om niet dieper te duiken dan 15 meter.
In elk geval dient de VVW-Duiken reglementering strikt gerespecteerd te worden.

* Blijft verboden.

Decompressieduiken. Vaardigheden uitvoeren waarbij fysieke inspanningen vereist zijn.
Aarzel niet contact te nemen indien nog bijkomende vragen of onduidelijkheden. ( dion.dhoop{at}vvw-duiken.be )
Hou het veilig en veel duikplezier,
 

Dion D'Hoop

Voorzitter VVW-Duiken vzw