Foto: Erik de Boer

 

Check de Stek

Iedere duik is anders en iedere duikplaats is ook anders. Daarom heeft de NOB een controlelijst opgesteld met de belangrijkste aandachtsvelden. Door deze lijst na te lopen word je gestimuleerd na te denken over de mogelijke risico’s.

Noodplan

Een noodplan geeft je houvast wanneer zich een ongeval voordoet. Voor Zeeland hebben we noodplannen per duikplaats.

Duikjournaal

In het duikjournaal kun je onder andere aangeven wat de duikplaats is, wie de oppervlakte coördinator is en welke buddyparen het water in gaan.

 

Bron: NOB